قفل

قفل حیاطی

قفل حیاطی

سیلندر و توپی درب

سیلندر و توپی درب

قفل کتابی

قفل کتابی

قفل کابلی

قفل کابلی

قفل آویز

قفل آویز

قفل درب

قفل درب

قفل پهن غلطکی ویرو

قفل پهن غلطکی ویرو

قفل کمکی کالی

قفل کمکی کالی

قفل سوئیچی آپاما

قفل سوئیچی آپاما

قفل آویز نولان

قفل آویز نولان

قفل آویز روکش دار گیرا

قفل آویز روکش دار گیرا

قفل شب بند یال

قفل شب بند یال

قفل آویز کوبولت

قفل آویز کوبولت

قفل کتابی روکش دار گیرا

قفل کتابی روکش دار گیرا

قفل سوئیچی ایران

قفل سوئیچی ایران

قفل سوئیچی فاصله 45 میلی متر سیفتی

قفل سوئیچی فاصله 45 میلی متر سیفتی

قفل سوئیچی ناکو

قفل سوئیچی ناکو

قفل حیاطی برقی یوتاب

قفل حیاطی برقی یوتاب

قفل سوئیچی پرومو

قفل سوئیچی پرومو

سیلندر و توپی سرویس سارو

سیلندر و توپی سرویس سارو

قفل حیاطی برقی استیل یال

قفل حیاطی برقی استیل یال

سیلندر کلون

سیلندر کلون

قفل سوئیچی 4 لول دلتا

قفل سوئیچی 4 لول دلتا

قفل کتابی فولادی یال

قفل کتابی فولادی یال

قفل آویز گیرا

قفل آویز گیرا

قفل حیاطی معمولی استیل یال

قفل حیاطی معمولی استیل یال

قفل حیاطی فوروارد

قفل حیاطی فوروارد

قفل حیاطی برقی کاویان

قفل حیاطی برقی کاویان

قفل موتور گیرا

قفل موتور گیرا

قفل حیاطی برقی سارو

قفل حیاطی برقی سارو

قفل حیاطی برقی سیزا

قفل حیاطی برقی سیزا

قفل آویز تنسر

قفل آویز تنسر

سیلندر و توپی سوییچی کمل

سیلندر و توپی سوییچی کمل

قفل آویز ویرو

قفل آویز ویرو

قفل آویز نولان

قفل آویز نولان

قفل برقی یوتاب

قفل برقی یوتاب

قفل، وسیله ایی فلزی است که با آن در خانه، صندوق، قفسه، گنجه، دولابچه یا زنجیر دو چرخه و غیره را می‌ بندند. قفل ها شامل انواع قفل مغزی، قفل سوئیچی قدی، قفل کارتی، قفل الکترونیکی یا قفل برقی، قفل پشتی شب بندی، قفل مغزی توپی، و ... می باشند. قفل ها برای در حیاط، کلاس های درس، اتاق کودک، درهای ورودی ساختمان، اماکن عمومی مثل هتل ها، بانک ها، مراکز اداری و تجاری، واحد های ساختمانی و … کاربرد دارند.