میخ و میخ پرچ

میخ فولادی سر کج

میخ فولادی سر کج

میخ پرچ انبری

میخ پرچ انبری

میخ فولادی

میخ فولادی

میخ میخکوب بادی اسکا

میخ میخکوب بادی اسکا

میخ 6 سانت

میخ 6 سانت

میخ 5 سانت

میخ 5 سانت

میخ میخکوب بادی اسکا

میخ میخکوب بادی اسکا

میخ، یک مفتول فلزی است و ساختمان ساده آن به این صورت است که یک سر آن تیز می باشد و به راحتی در داخل شی مورد نظر فرو می رود و دو شی را به خوبی به هم وصل می کند. جنس میخ می تواند از آهن، فولاد، برنج و یا آلومینیوم باشد. از این شی در کارهای مهندسی، کارهای ساختمانی و کارهای چوبی برای چفت، وصل کردن و محکم کردن دو شی یا چند شی  استفاده می گردد.