بلوک لیپر

بلوک لیپر سبک سایز 20

بلوک لیپر سبک سایز 20

بلوک لیپر سبک سایز 10

بلوک لیپر سبک سایز 10

بلوک لیپر سبک سایز 7

بلوک لیپر سبک سایز 7

بلوک سوپر لیپر سبک سه جداره سایز 14

بلوک سوپر لیپر سبک سه جداره سایز 14

بلوک سوپر لیپر سبک سه جداره سایز 10

بلوک سوپر لیپر سبک سه جداره سایز 10

بلوک لیپر سبک سایز 15

بلوک لیپر سبک سایز 15

بلوک سبک لیپر 1/2 از دانه صنعتی پرلیت و پوکه اسکوریا و پومیس تولید شده است، که در دیوار های غیر سازه ای از قبیل دیوار های محیطی، تیغه های جدا کننده واحد ها، تیغه های داخلی، و ... استفاده می شود. مقاومت در برابرآتش و جذب آب، قابلیت رنگ پذیری، عایق صوتی و حرارتی بودن، وزن کم و ... از مزایای بلوک لیپر 1/2 می باشد.