واشر

واشر فنری

واشر فنری

واشر فلزی دور پهن

واشر فلزی دور پهن

واشر مغزی آب

واشر مغزی آب

واشر خانواده

واشر خانواده

واشر سیفون

واشر سیفون

واشر فلزی تخت

واشر فلزی تخت

 واشر در حقيقت، حلقه‌ای است از جنس فلز و یا گاه لاستیک که واسطه بين مهره و بدنه می باشد. واشرها معمولا جهت توزیع بار پیچ و مهره‌ ها استفاده می‌ شوند. مهم ترین مزایای استفاده از واشر این است که زير مهره قرار می گيرد تا چرخش مهره به قطعه ی اصلی آسيب نرساند، از باز شدن مهره يا پيچ براثر لرزش جلوگيری می كند، فشار حاصل از بستن مهره بر قطعه ی كار را بهتر انتقال می دهد.