بلوک

بلوک ایربتن (بلوک هوادار)

بلوک ایربتن (بلوک هوادار)

بلوک لیپر

بلوک لیپر

بلوک سفالی دیواری

بلوک سفالی دیواری

بلوک سفالی فوم دار

بلوک سفالی فوم دار

بلوک سیمانی معمولی

بلوک سیمانی معمولی

2+

دسته بندی دیگر

بلوک لیکا

بلوک لیکا

بلوک هبلکس

بلوک هبلکس

آجر سفالی تیغه ۱۵ سانتی

آجر سفالی تیغه ۱۵ سانتی

بلوک سفالی تیغه ای ۱۰ سانتی

بلوک سفالی تیغه ای ۱۰ سانتی

بلوک سبز لیکا تو خالی هشت جداره عرض ۲۵ سانت

بلوک سبز لیکا تو خالی هشت جداره عرض ۲۵ سانت

بلوک لیکا تو خالی ته پر عرض ۲۰ سانت

بلوک لیکا تو خالی ته پر عرض ۲۰ سانت

بلوک سیمانی ۱۵ سانتی تهران

بلوک سیمانی ۱۵ سانتی تهران

بلوک لیکا تو خالی ته پر با سه سوراخ دو جداره عرض ۲۰ سانت

بلوک لیکا تو خالی ته پر با سه سوراخ دو جداره عرض ۲۰ سانت

بلوک لیکا تیغه ای تو خالی ته پر دو جداره عرض ۱۰ سانت

بلوک لیکا تیغه ای تو خالی ته پر دو جداره عرض ۱۰ سانت

بلوک لیکا تیغه ای تو پر عرض ۱۰ سانت

بلوک لیکا تیغه ای تو پر عرض ۱۰ سانت

بلوک لیکا سبک دیواری تو خالی ته پر با سه سوراخ بزرگ عرض 19 سانت

بلوک لیکا سبک دیواری تو خالی ته پر با سه سوراخ بزرگ عرض 19 سانت

آجر سفال ۱۵ سانتی

آجر سفال ۱۵ سانتی

بلوک سفالی فوم دار تهران ۱۵ سانتی

بلوک سفالی فوم دار تهران ۱۵ سانتی

بلوک لیکا تو خالی ته پر با سه سوراخ دو جداره عرض ۱۴/۵ سانت

بلوک لیکا تو خالی ته پر با سه سوراخ دو جداره عرض ۱۴/۵ سانت

بلوک سفالی فوم دار تهران ۱۰ سانتی

بلوک سفالی فوم دار تهران ۱۰ سانتی

بلوک لیکا تیغه ای تو پر فارسی بر عرض ۱۰ سانت

بلوک لیکا تیغه ای تو پر فارسی بر عرض ۱۰ سانت

بلوک لیکا ترمو تو خالی ته پر سه جداره عرض ۱۷.۵ سانت

بلوک لیکا ترمو تو خالی ته پر سه جداره عرض ۱۷.۵ سانت

بلوک لیکا تو خالی ته پر نیمه دو جداره عرض ۱۴/۵ سانت

بلوک لیکا تو خالی ته پر نیمه دو جداره عرض ۱۴/۵ سانت

بلوک لیکا سوپر ساند تو خالی ته پر سه جداره عرض ۱۲ سانت

بلوک لیکا سوپر ساند تو خالی ته پر سه جداره عرض ۱۲ سانت

بلوک لیکا تو خالی ته پر شش جداره عرض ۲۰ سانت

بلوک لیکا تو خالی ته پر شش جداره عرض ۲۰ سانت

بلوک سیمانی ۲۰ سانتی تهران

بلوک سیمانی ۲۰ سانتی تهران

بلوک لیکا تو خالی ته پر سه جداره عرض ۱۴/۵ سانت

بلوک لیکا تو خالی ته پر سه جداره عرض ۱۴/۵ سانت

بلوک لیکا تیغه ای تو خالی ته پر سه جداره عرض ۱۰ سانت

بلوک لیکا تیغه ای تو خالی ته پر سه جداره عرض ۱۰ سانت

بلوک لیکا تیغه ای توپر عرض ۸ سانت

بلوک لیکا تیغه ای توپر عرض ۸ سانت

بلوک لیکا سیمانی عرض 20 سانت تهران

بلوک لیکا سیمانی عرض 20 سانت تهران

بلوک لیکا تو خالی چهار جداره عرض ۱۴.۵ سانت

بلوک لیکا تو خالی چهار جداره عرض ۱۴.۵ سانت

بلوک لیکا تو خالی ته پر چهار جداره عرض ۲۰ سانت

بلوک لیکا تو خالی ته پر چهار جداره عرض ۲۰ سانت

بلوک ایربتن

بلوک ایربتن

آجر سفال 10 سانتی

آجر سفال 10 سانتی

بلوک دیواری هبلکس 20×25×60

بلوک دیواری هبلکس 20×25×60

بلوک دیواری هبلکس 12×25×60

بلوک دیواری هبلکس 12×25×60

بلوک دیواری هبلکس 10×25×60

بلوک دیواری هبلکس 10×25×60

بلوک قطعه‌ای است سفالی یا بتنی که بین تیرچه‌ قرار می گیرد و در اندازه‌ ها و ابعاد مختلف و با مصالح متفاوتی ساخته می‌ شود. معمولاً برای ساخت ساختمان‌ ها یا دیوارها یا سقف‌ ها به کار می رود. بلوک‌ها به دو دستهٔ سنگین و سبک طبقه‌ بندی می‌شوند. بلوک‌ های سنگین: این بلوک‌ها از نظر ابعاد نسبت به بلوک‌ های سبک بزرگتر هستند و ضخامت آنها بیشتر است و برای استفاده در سازه بنایی یا ساخت دیوارهای محوطه کاربرد دارند.
بلوک‌های سبک: این بلوک‌ ها در سقف‌ های تیرچه بلوک کاربرد دارند و ریزدانه‌ های مورد استفاده در آنها نسبت به بلوک‌ های سنگین کمی تفاوت دارد و از نظر وزن سبک تر هستند.