گریتینگ

گریتینگ فلزی تسمه در چهار پهلو

گریتینگ فلزی تسمه در چهار پهلو

گریتینگ گالوانیزه تسمه در نیم تسمه

گریتینگ گالوانیزه تسمه در نیم تسمه

گریتینگ، یک شبکه توری مانند است. شبکه ای متشکل از عناصر فلزی که به صورت طولی و عرضی در کنار هم قرار دارند. این محصول دارای مقاومت بالا، ظاهر خوب، وزن پایین، امکان عبور هوا، نورگیر، می باشد و به شکل های مربعی، سینوسی، مثلثی و… به یکدیگر متصل می شوند. این صفحات حالت مشبک دارند و نوع فلزی آن از تسمه و میلگرد تهیه می شود. این محصولات کاربردهای متنوعی دارند به عنوان مثال در شهرسازی، صنعت، سقف کاذب، پوشش کف، پانل های حفاظتی، پلکان، درپوش کانال های آب شهری، کفی پله کارخانه و ساختمان ها، نورگیر، پل و… مورد استفاده قرار می گیرند.