فوم سقفی کرومیت (یونولیت)

فوم سقفی کرومیت (یونولیت)

فوم سقفی تیرچه بلوک (یونولیت)

فوم سقفی تیرچه بلوک (یونولیت)

بلوک سقفی کرومیت (یونولیت)

بلوک سقفی کرومیت (یونولیت)

بلوک سقفی (یونولیت)

بلوک سقفی (یونولیت)

بلوک سقفی مخصوص mps

بلوک سقفی مخصوص mps

یونولیت سقفی نام محصولی است که در سال های اخیر بعنوان قالب بتن در سقف های دال یک طرفه یا اصطلاحا تیرچه بلوک مورد استفاده قرار میگیرد از این محصول بشکل مکعب مستطیل با ابعاد 25*50*200 مورد استفاده قرار میگیرد و دانسیته آن 12 می باشد. استفاده از یونولیت سقفی استاندارد دارای مزایای بسیار خوبی نسبت به سایر روش های اجرای سقف میباشد که مهمترین آنها سرعت اجرا ، ایجاد وزن سبک در سازه،عایق حرارتی و صوتی ، صرفه اقتصادی میباشد. ر ضمن در بخش تحتانی یونولیت شیار های معکوس تعبیه شده که امکان گیرایی گچ کاری را بدون رابیتس کاری به سازندگان میدهد. ورق های یونولیت برای عایق بندی دیوارها و کف ساختمان ، قالب بندی فونداسیون و بعضی قسمتهای ستون و پوترهای اسکلت بتنی و بلوک سقفی نیز به عنوان پرکننده مابین تیرچه های سقف استفاده می شود .