رابیتس

رابیتس 9 ستون تهران

رابیتس 9 ستون تهران

رابیتس 13 ستون تهران

رابیتس 13 ستون تهران

رابیتس مسعود 

رابیتس مسعود 

رابیتس به ورق های فولادی مشبکی گفته می شود که از ورق‌های گالوانیزه ی گرم مختلفی تولید شده است. اجرای رابیتس به منظور اهداف متفاوت فنی و ظاهری مانند ایجاد طرح های زیباسازی سقف ها، نورپردازی های پنهان، اندود کاری کانال های تونل و تاسیسات، ساخت انواع تندیس ها، ایجاد سقف کاذب، ایجاد هر گونه پلاستر کاری های گچی و سیمانی، جلوگیری از ترک خوردگی های سطحی دیوار ها، ستون ها و … صورت می گیرد. رابیتس برای موارد زیادی از جمله: پوشش دادن کانال های سیستم سرمایشی، اجرای دکوراسیون، سقف کاذب، پوشش دادن تیرآهن ها و آرماتور ها، ایجاد نوارهای مخفی نور و …  کاربرد دارد.