ورق سیاه

ورق سیاه فابریک سایز 1500 فولاد کاویان

ورق سیاه فابریک سایز 1500 فولاد کاویان

ورق سیاه حالت رول سایز 1250 گیلان

ورق سیاه حالت رول سایز 1250 گیلان

ورق سیاه حالت رول سایز 1250 فولاد مبارکه

ورق سیاه حالت رول سایز 1250 فولاد مبارکه

ورق سیاه فابریک سایز 1000 نیکان پروفیل

ورق سیاه فابریک سایز 1000 نیکان پروفیل

ورق سیاه فابریک سایز 1000 پارسیان

ورق سیاه فابریک سایز 1000 پارسیان

ورق سیاه فابریک سایز 2000 فولاد اکسین

ورق سیاه فابریک سایز 2000 فولاد اکسین

ورق سیاه فابریک سایز 1250 فولاد کاویان

ورق سیاه فابریک سایز 1250 فولاد کاویان

ورق سیاه فابریک سایز 1500 فولاد کاویان

ورق سیاه فابریک سایز 1500 فولاد کاویان

ورق سیاه فابریک سایز 1250 نیکان پروفیل

ورق سیاه فابریک سایز 1250 نیکان پروفیل

ورق سیاه سایز 1500 فولاد مبارکه

ورق سیاه سایز 1500 فولاد مبارکه

ورق سیاه فابریک سایز 1500 فولاد مبارکه

ورق سیاه فابریک سایز 1500 فولاد مبارکه

ورق سیاه حالت رول سایز 1000 گیلان

ورق سیاه حالت رول سایز 1000 گیلان

 به ورق تولید شده از نورد گرم ورق سیاه یا ورق نورد گرم گفته می شود. این ورق نوعی فلز مسطح از آهن است که کاملا صیقل خورده می‌ باشد. و به طور کلی به دو شکل رول و برش خورده تولید می‌ شود. کاربردهای متفاوتی در صنعت ساختمان، تانکر سازی، خودروسازی، مخازن خاص، کشتی سازی و صنایع سنگین فلزی و ... دارد. انعطاف پذیری، کاهش هزینه، پوشش دهی سطح، آسان تر شدن نظارت، از مزایای استفاده از ورق سیاه می باشد.