ورق آلیاژی

ورق پانچ آلیاژی فولاد ضخامت ۳

ورق پانچ آلیاژی فولاد ضخامت ۳

ورق پانچ آلیاژی فولاد ضخامت 8

ورق پانچ آلیاژی فولاد ضخامت 8

 ورق پانچ آلیاژی ضخامت ۲

 ورق پانچ آلیاژی ضخامت ۲

ورق پانچ آلیاژی فولاد ضخامت ۵

ورق پانچ آلیاژی فولاد ضخامت ۵

 ورق آلیاژی، ورقی فلزی است که در ترکیب عناصر سازنده آن دستکاری شده و با تغییرات این چنینی خواص فیزیکی و شیمیایی ورق تغییر پیدا کرده است. بعضی از ورقها برای مقاومت در برابر حرارت و بعضی دیگر برای مقاومت در برابر سرما استفاده می شوند. این ورق ها در برابر اسید ها و نمکهای دریایی، زنگ زدگی و خورنده گی هوا مقاوم هستند و در نیروگاه ها، پالایشگاه ها، صنایع پتروشیمی، صنایع نفت و صنایع گاز مورد استفاده قرار می گیرند.