ورق آهنی

ورق آلیاژی

ورق آلیاژی

ورق عرشه فولادی

ورق عرشه فولادی

ورق رنگی

ورق رنگی

ورق سیاه

ورق سیاه

ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه

3+

دسته بندی دیگر

ورق روغنی

ورق روغنی

ورق استیل

ورق استیل

ورق آلومینیوم

ورق آلومینیوم

ورق سیاه فابریک سایز 1000 نیکان پروفیل

ورق سیاه فابریک سایز 1000 نیکان پروفیل

ورق گالوانیزه رول سایز 1000 هفت الماس

ورق گالوانیزه رول سایز 1000 هفت الماس

ورق گالوانیزه رول سایز 1000 تاراز شهرکرد

ورق گالوانیزه رول سایز 1000 تاراز شهرکرد

ورق سیاه فابریک سایز 1500 فولاد کاویان

ورق سیاه فابریک سایز 1500 فولاد کاویان

ورق سیاه حالت رول سایز 1250 گیلان

ورق سیاه حالت رول سایز 1250 گیلان

ورق استیل گرید 430 بگیر

ورق استیل گرید 430 بگیر

ورق گالوانیزه رول سایز 1250 خودرو شهرکرد

ورق گالوانیزه رول سایز 1250 خودرو شهرکرد

ورق رنگی رول سایز 1250 هفت الماس

ورق رنگی رول سایز 1250 هفت الماس

ورق سیاه حالت رول سایز 1250 فولاد مبارکه

ورق سیاه حالت رول سایز 1250 فولاد مبارکه

ورق گالوانیزه رول سایز 1250 فولاد امیر کبیر کاشان

ورق گالوانیزه رول سایز 1250 فولاد امیر کبیر کاشان

ورق پانچ آلیاژی فولاد ضخامت ۳

ورق پانچ آلیاژی فولاد ضخامت ۳

ورق عرشه فولادی گالوانیزه کاشان  

ورق عرشه فولادی گالوانیزه کاشان  

ورق رنگی رول سایز 1250 فولاد بهمن

ورق رنگی رول سایز 1250 فولاد بهمن

ورق رنگی رول سایز 1250 مبارکه

ورق رنگی رول سایز 1250 مبارکه

ورق گالوانیزه رول سایز 1250 فولاد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه رول سایز 1250 فولاد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه رول سایز 1000 فولاد امیر کبیر کاشان

ورق گالوانیزه رول سایز 1000 فولاد امیر کبیر کاشان

ورق گالوانیزه رول سایز 1000 خودرو شهرکرد

ورق گالوانیزه رول سایز 1000 خودرو شهرکرد

ورق سیاه فابریک سایز 1000 پارسیان

ورق سیاه فابریک سایز 1000 پارسیان

ورق سیاه فابریک سایز 2000 فولاد اکسین

ورق سیاه فابریک سایز 2000 فولاد اکسین

ورق سیاه فابریک سایز 1250 فولاد کاویان

ورق سیاه فابریک سایز 1250 فولاد کاویان

ورق سیاه فابریک سایز 1500 فولاد کاویان

ورق سیاه فابریک سایز 1500 فولاد کاویان

ورق سیاه فابریک سایز 1250 نیکان پروفیل

ورق سیاه فابریک سایز 1250 نیکان پروفیل

ورق سیاه فابریک سایز 1500 فولاد مبارکه

ورق سیاه فابریک سایز 1500 فولاد مبارکه

ورق سیاه سایز 1500 فولاد مبارکه

ورق سیاه سایز 1500 فولاد مبارکه

ورق گالوانیزه رول سایز 1000 فولاد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه رول سایز 1000 فولاد مبارکه اصفهان

ورق پانچ آلیاژی فولاد ضخامت 8

ورق پانچ آلیاژی فولاد ضخامت 8

ورق آلومینیوم آجدار نورد آلومینیوم اراک

ورق آلومینیوم آجدار نورد آلومینیوم اراک

ورق آلومینیوم

ورق آلومینیوم

ورق گالوانیزه سمنان

ورق گالوانیزه سمنان

ورش عرشه فولادی گالوانیزه شهرکرد

ورش عرشه فولادی گالوانیزه شهرکرد

به آلیاژی که پایه آن از آهن بوده، ورق آهن می گویند. ورق آهن شامل انواع ورق سیاه، ورق روغنی، ورق گالوانیزه، ورق رنگی، ورق رنگی شیروانی، می باشد. این ورق در اندازه ها و ضخامت های متفاوتی تولید می شود و روزانه در صنایع متفاوتی به کار گرفته می شود. ورق آهن در صنعت ساختمان، تانکر سازی، خودروسازی، مخازن خاص، کشتی سازی و لوله سازی، بدنه کابینت، قطعات صنعتی، وسایل برقی خانگی و قطعات خودرو، پل سازی، و... کاربرد دارد.