پلاستوفوم (یونولیت)

یونولیت ورقه ای

یونولیت ورقه ای

یونولیت سقفی

یونولیت سقفی

ورق پلاستوفوم دانسیته ۷

ورق پلاستوفوم دانسیته ۷

پلاستوفوم ورقه ای دانسیته ۶

پلاستوفوم ورقه ای دانسیته ۶

ورق پلاستوفوم دانسیته ۹

ورق پلاستوفوم دانسیته ۹

ورق پلاستوفوم دانسیته ۲۰

ورق پلاستوفوم دانسیته ۲۰

فوم ورقه ای

فوم ورقه ای

ورق پلاستوفوم دانسیته ۱۵

ورق پلاستوفوم دانسیته ۱۵

فوم سقفی کرومیت (یونولیت)

فوم سقفی کرومیت (یونولیت)

ورق پلاستوفوم دانسیته ۷٫۵

ورق پلاستوفوم دانسیته ۷٫۵

ورق پلاستوفوم دانسیته ۶٫۵

ورق پلاستوفوم دانسیته ۶٫۵

ورق پلاستوفوم دانسیته ۱۰

ورق پلاستوفوم دانسیته ۱۰

ورق پلاستوفوم دانسیته ۳۰

ورق پلاستوفوم دانسیته ۳۰

ورق پلاستوفوم دانسیته ۲۵

ورق پلاستوفوم دانسیته ۲۵

فوم سقفی تیرچه بلوک (یونولیت)

فوم سقفی تیرچه بلوک (یونولیت)

ورق پلاستوفوم دانسیته ۱۲

ورق پلاستوفوم دانسیته ۱۲

بلوک سقفی کرومیت (یونولیت)

بلوک سقفی کرومیت (یونولیت)

بلوک سقفی (یونولیت)

بلوک سقفی (یونولیت)

بلوک سقفی مخصوص mps

بلوک سقفی مخصوص mps

پلاستوفوم ماده ای است سفید رنگ كه عایق رطوبت و صدا می باشد. این ماده سبك بوده و دارای توانایی های بسیار زیادی می باشد و اکثر مردم آن را به غلط “یونولیت” می نامند. كاربرد های زیادی در کارهای بسته بندی، عایق سازی، آموزشی ( مانند كاردستی دانش آموزان )، تبلیغاتی ( مانند تابلوی اعلانات) و … دارد. همچنین از ورق پلاستوفوم به عنوان عایق رطوبتی ساختمان و از بلوك های سقفی پلاستوفومی به عنوان جایگزین بلوك های سیمانی یا سفالی در صنعت ساختمان استفاده می شود.