پروفیل مقطع باز

پروفیل چهارچوب فرانسوی  لوله و پروفیل صابری

پروفیل چهارچوب فرانسوی لوله و پروفیل صابری

پروفیل مقاطع باز آسیا

پروفیل مقاطع باز آسیا

پروفیل چهارچوب فرانسوی فولاد علویجه

پروفیل چهارچوب فرانسوی فولاد علویجه

پروفیل چهارچوب فرانسوی نیکان پروفیل

پروفیل چهارچوب فرانسوی نیکان پروفیل

پروفیل های مقطع باز، یکی از انواع پروفیل می باشند که برای چهار چوب درهای چوبی و ام دی اف و نمای بیرونی پنجره های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرند. پروفیل های مقاطع بازی که دارای استاندارد Z هستند برای استفاده در سقف سوله های ورزشی، انبار و پارکینگ مناسب هستند. پروفیل های مقطع باز با بعد و ضخامت متنوعی به روش مستقیم تولید می شوند و دارای زاویه های تیز، ابعاد دقیق و خط جوش ثابت در دیوارۀ بالایی هستند، انحنای سطحی آن ها کم بوده و نسبت به روش های دیگر از کیفیت بالاتری برخوردار هستند.