پروفیل در و پنجره

پروفیل چهارچوبی نیکان پروفیل

پروفیل چهارچوبی نیکان پروفیل

پروفیل لنگه دری لوله و پروفیل صابری

پروفیل لنگه دری لوله و پروفیل صابری

پروفیل چهارچوبی جهان پروفیل پارس

پروفیل چهارچوبی جهان پروفیل پارس

پروفیل چهارچوبی فولاد صبح پارسیان

پروفیل چهارچوبی فولاد صبح پارسیان

پروفیل چهارچوبی تولید صنعتی کچو

پروفیل چهارچوبی تولید صنعتی کچو

پروفیل لنگه دری جهان پروفیل پارس

پروفیل لنگه دری جهان پروفیل پارس

پروفیل لنگه دری نیکان پروفیل

پروفیل لنگه دری نیکان پروفیل

پروفیل چهارچوبی فولاد علویجه

پروفیل چهارچوبی فولاد علویجه

پروفیل لنگه دری فولاد علویجه

پروفیل لنگه دری فولاد علویجه

پروفیل چهارچوبی لوله و پروفیل صابری

پروفیل چهارچوبی لوله و پروفیل صابری

پروفیل لنگه دری فولاد صبح پارسیان

پروفیل لنگه دری فولاد صبح پارسیان

پروفیل لنگه دری تولید صنعتی کچو

پروفیل لنگه دری تولید صنعتی کچو

پروفیل، یکی از انواع آهن آلات است که در ساخت درب و پنجره استفاده می شود. از پروفیل درب برای قسمت های چسبیده و اتصال پنل ها به هم استفاده می‌ کنند. پروفیل درب و پنجره از نوع پروفیل‌ مرکب است، این پروفیل از اتصال چند پروفیل گرم و سرد ایجاد شده است. پروفیل درب و پنجره در دو نوع معمولی و دو جداره ساخته می شوند و قیمت آن ها براساس طول شاخه، ضخامت، سایز، واحد و وزن تعیین می شود. مقاومت در برابر ضربه، مقاومت در برابر آتش سوزی، شکل پذیری بالا، مقاومت در برابر زنگ زدگی، مقاومت و استحکام بالا در برابر فشارهای جوی در ارتفاعات بالا، از مزایای پروفیل درب و پنجره می باشد. از این پروفیل در صنعت ساختمان ‌سازی استفاده می شود.