پروفیل

پروفیل آلومینیوم

پروفیل آلومینیوم

پروفیل گالوانیزه

پروفیل گالوانیزه

پروفیل z

پروفیل z

پروفیل در و پنجره

پروفیل در و پنجره

پروفیل مقطع باز

پروفیل مقطع باز

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی

پروفیل لوله و پروفیل صابری

پروفیل لوله و پروفیل صابری

پروفیل صدرا پروفیل تهران

پروفیل صدرا پروفیل تهران

پروفیل جهان پروفیل پارس

پروفیل جهان پروفیل پارس

پروفیل چهارچوب فرانسوی  لوله و پروفیل صابری

پروفیل چهارچوب فرانسوی لوله و پروفیل صابری

پروفیل چهارچوبی نیکان پروفیل

پروفیل چهارچوبی نیکان پروفیل

پروفیل تولید صنعتی کچو

پروفیل تولید صنعتی کچو

پروفیل زد آسیا

پروفیل زد آسیا

پروفیل لنگه دری لوله و پروفیل صابری

پروفیل لنگه دری لوله و پروفیل صابری

پروفیل لوله و پروفیل کیهان

پروفیل لوله و پروفیل کیهان

پروفیل چهارچوبی جهان پروفیل پارس

پروفیل چهارچوبی جهان پروفیل پارس

پروفیل مقاطع باز آسیا

پروفیل مقاطع باز آسیا

قوطی آلومینیومی

قوطی آلومینیومی

پروفیل چهارچوبی فولاد صبح پارسیان

پروفیل چهارچوبی فولاد صبح پارسیان

پروفیل چهارچوبی تولید صنعتی کچو

پروفیل چهارچوبی تولید صنعتی کچو

پروفیل لنگه دری جهان پروفیل پارس

پروفیل لنگه دری جهان پروفیل پارس

پروفیل نورد لوله یاران

پروفیل نورد لوله یاران

پروفیل تهران شرق

پروفیل تهران شرق

پروفیل فولاد صبح پارسیان

پروفیل فولاد صبح پارسیان

پروفیل چهارچوب فرانسوی فولاد علویجه

پروفیل چهارچوب فرانسوی فولاد علویجه

پروفیل چهارچوب فرانسوی نیکان پروفیل

پروفیل چهارچوب فرانسوی نیکان پروفیل

پروفیل لنگه دری نیکان پروفیل

پروفیل لنگه دری نیکان پروفیل

پروفیل یزد

پروفیل یزد

پروفیل ستونی تولید صنعتی کچو

پروفیل ستونی تولید صنعتی کچو

پروفیل فولاد علویجه

پروفیل فولاد علویجه

پروفیل چهارچوبی فولاد علویجه

پروفیل چهارچوبی فولاد علویجه

پروفیل لنگه دری فولاد علویجه

پروفیل لنگه دری فولاد علویجه

قوطی آهن

قوطی آهن

پروفیل گالوانیزه رانر

پروفیل گالوانیزه رانر

پروفیل چهارچوبی لوله و پروفیل صابری

پروفیل چهارچوبی لوله و پروفیل صابری

پروفیل لنگه دری فولاد صبح پارسیان

پروفیل لنگه دری فولاد صبح پارسیان

پروفیل، یکی از انواع آهن آلات است که در ساخت در، پنجره و لوله استفاده می شود. پروفیل مصارف زیادی در ساختمان سازی، صنعت و راه سازی دارد، اما بیشترین کاربرد آن در ساخت در و پنجره های آهنی می باشد. در صنعت خودروسازی، در ساخت پایه ی میز و صندلی، جهت پوشش سقف سوله ها، ساخت چهارچوب درهای بزرگ آهنی، ساخت کرکره های مغازه، و ... کاربرد دارد. پروفیل‌ ها به طور کلی به دو گروه تقسیم می شوند. پروفیل باز که شامل مقاطع فولادی مانند تیرآهن، ناودانی، نبشی و میلگرد می‌ باشد و پروفیل‌ بسته که شامل قوطی، پروفیل و لوله می باشد. پایداری پیچشی و خمشی در سطح بالا، جوش‌ پذیری بالا، سختی سطحی، خاصیت آبکاری از ویژگی های بارز پروفیل آهن می باشد.