میلگرد A4

میلگرد آجدار هیربد A4

میلگرد آجدار هیربد A4

میلگرد A4 جزو محصولات سخت محسوب شده و از لحاظ رده مقاومتی در آئین نامه از این میلگردها به عنوان میلگرد رده S500 ذکر می شود. شکل آج ها به صورت آج مرکب نسبت به محور طولی می باشد و از این طریق نسبت به سایر رده ها متمایز است. استفاده از این سازه ها اخیرا در سازه ها کاربرد زیادی داشته و اگر در طراحی ها از این محصول استفاده کنیم نسبت به وزن مصرفی حدود ۱ تا ۲ کیلو در هر متر مربع وزن میلگرد در مجموع سبک سازی می شود. قیمت میلگرد A4 نسبت به نوع های A2 و A3 بیشتر بوده و میزان آن بسته به سایز آرماتور می باشد.

شکل ظاهری میلگرد A4 مطابق استاندارد 3132 سازمان ملی استاندارد ایران، به صورت آج مرکب می باشد. آج عرضی در دو طرف آج طولی به صورت مارپیچ و یا هفت هشت قرار می گیرند.