ورق استیل گرید 430 بگیر

ورق استیل گرید 430 بگیر

پروفیل لوله و پروفیل صابری

پروفیل لوله و پروفیل صابری

ورق رنگی رول سایز 1250 هفت الماس

ورق رنگی رول سایز 1250 هفت الماس

تیرآهن IPE نورد فولاد یزد احرامیان

تیرآهن IPE نورد فولاد یزد احرامیان

ورق گالوانیزه رول سایز 1250 خودرو شهرکرد

ورق گالوانیزه رول سایز 1250 خودرو شهرکرد

تيرآهن IPE ذوب آهن اصفهان

تيرآهن IPE ذوب آهن اصفهان

پروفیل چهارچوب فرانسوی  لوله و پروفیل صابری

پروفیل چهارچوب فرانسوی لوله و پروفیل صابری

پروفیل صدرا پروفیل تهران

پروفیل صدرا پروفیل تهران

میلگرد آجدار A3 نورد فولاد گلستان

میلگرد آجدار A3 نورد فولاد گلستان

میلگرد آجدار A3  فولاد شاهین بناب

میلگرد آجدار A3 فولاد شاهین بناب

ورق سیاه حالت رول سایز 1250 فولاد مبارکه

ورق سیاه حالت رول سایز 1250 فولاد مبارکه

ورق گالوانیزه رول سایز 1250 فولاد امیر کبیر کاشان

ورق گالوانیزه رول سایز 1250 فولاد امیر کبیر کاشان

پروفیل جهان پروفیل پارس

پروفیل جهان پروفیل پارس

میلگرد آجدار A2 فولاد سپهر ایرانیان

میلگرد آجدار A2 فولاد سپهر ایرانیان

پروفیل زد آسیا

پروفیل زد آسیا

ورق سیاه فابریک سایز 1500 فولاد کاویان

ورق سیاه فابریک سایز 1500 فولاد کاویان

میلگرد آجدار A3 فولاد کویر کاشان

میلگرد آجدار A3 فولاد کویر کاشان

پروفیل سپری نیکان پروفیل

پروفیل سپری نیکان پروفیل

میلگرد آجدار A3 فولاد هیربد

میلگرد آجدار A3 فولاد هیربد

میلگرد آجدار A2 درپاد تبریز

میلگرد آجدار A2 درپاد تبریز

پروفیل چهارچوبی نیکان پروفیل

پروفیل چهارچوبی نیکان پروفیل

میلگرد آجدار A2 فولاد کاوه تیکمه داش

میلگرد آجدار A2 فولاد کاوه تیکمه داش

ورق گالوانیزه رول سایز 1000 هفت الماس

ورق گالوانیزه رول سایز 1000 هفت الماس

ورق سیاه حالت رول سایز 1250 گیلان

ورق سیاه حالت رول سایز 1250 گیلان

پروفیل چهارچوبی جهان پروفیل پارس

پروفیل چهارچوبی جهان پروفیل پارس

پروفیل سپری لوله و پروفیل صابری

پروفیل سپری لوله و پروفیل صابری

میلگرد آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

میلگرد آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

پروفیل لوله و پروفیل کیهان

پروفیل لوله و پروفیل کیهان

ورق سیاه فابریک سایز 1000 نیکان پروفیل

ورق سیاه فابریک سایز 1000 نیکان پروفیل

میلگرد آجدار A3 حسن رود فولاد گیلان

میلگرد آجدار A3 حسن رود فولاد گیلان

آهن آلات یکی از اجزای جدا نشدنی در ساخت و ساز و همچنین تولید محصولات فلزی در صنایع  هستند. آهن آلات کاربرد بسیار زیادی به عنوان فوندانسیون ساختمان و یا تولید محصولات فلزی دارند. تیر آهن، میلگرد، ناودانی و نبشی، از پرکاربرد ترین آهن آلات در ساختمان سازی می باشد. این فلز،از سنگ معدن آهن استخراج می شود و به ندرت به حالت آزاد (عنصری) یافت می گردد. کاربرد آهن از تمامی فلزات بیشتر است و 95 درصد فلزات تولید شده در سراسر جهان را تشکیل می دهد. قیمت ارزان و مقاومت بالای ترکیب آن استفاده از آن را بخصوص در اتومبیلها، بدنه کشتی های بزرگ و ساختمانها اجتناب ناپذیر می کند.