تاسیسات فاضلاب

سیفون روشویی و سینک یک لگنه محک

سیفون روشویی و سینک یک لگنه محک

سیفون کششی

سیفون کششی

سیفون سینک دو لگنه محک

سیفون سینک دو لگنه محک

سیفون بدون زیر آب محک

سیفون بدون زیر آب محک

سیفون روشویی ست پلاس

سیفون روشویی ست پلاس

سیفون روشویی با زیر آب محک

سیفون روشویی با زیر آب محک

سیفون سینک یک لگنه محک

سیفون سینک یک لگنه محک

لوله باز کن فرغونی نک مدل NEK 200 PC

لوله باز کن فرغونی نک مدل NEK 200 PC

در خانه‌ ها و ساختمان‌ ها وجود تاسیسات فاضلاب یکی از موارد ضروری می‌ باشد. تاسیسات فاضلاب، معمولا به سه دسته تقسیم می شوند که شامل: فاضلاب خانگی، پساب شهری، فاضلاب صنعتی می باشند. بیشترین خدمات مورد درخواست در تاسیسات فاضلاب شامل: لوله کشی فاضلاب ساختمان های دو طبقه، طراحی لوله کشی فاضلاب ساختمان، انجام تاسیسات آب و فاضلاب، لوله کشی فاضلاب سرویس بهداشتی و نقشه لوله ونت می باشد. بین 70 تا 80 درصد آب مصرفی در خانه تبدیل به فاضلاب می‌ شود و این حجم از آب توسط تاسیسات فاضلاب به سیستم اصلی فاضلاب شهری منتقل می‌ شود. تاثیر ونت در فاضلاب بالا می‌ باشد. فول ونت فاضلاب، با خارج کردن گازهای بد بو از سیستم فاضلاب مانع ورود این گازها به فضای خانه می‌ شوند، تاثیر ونت در فاضلاب فقط مربوط به بو، نمی‌ باشد، سیستم فول ونت فاضلاب، با خروج گاز های چاه، روند تخلیه لوله‌ های تاسیسات فاضلاب را تسریع می‌ بخشد.