رابط لامپ

رابط لامپ پارس شعاع توس

رابط لامپ پارس شعاع توس

رابط لامپ، جهت اتصال لامپها و چراغ های کم مصرف و ال ای دی مورد استفاده قرار می گیرد. در چراغ هایی که جهت حفظ سلامتی انسان فاقد هرگونه پرتو فرابنفش و فروسرخ هستند به کار می روند. قابل تعویض می باشند. طول عمر بالایی دارند و به دلیل عاری بودن از مواد سمی با محیط زیست سازگاری دارند.