تایمر

تایمر صنعتی میکرومکس

تایمر صنعتی میکرومکس

تایمر آنالوگ جاتا

تایمر آنالوگ جاتا

تایمر، وسیله ایی است که وظیفه کنترل حالت های مدار را در یک مدت زمان خاص به عهده دارد و فاصله زمانی را در انواع دستگاه ها مشخص می کند. برخی تایمرها استفاده های صنعتی دارند و برخی استفاده های خانگی دارند. راه اندازی اتومات دستگاه ها، استفاده از آن به عنوان رله زمانی در پروسه های اتوماسیون، راه اندازی موتورهای سنگین سه فاز جهت تغییر حالت اتصال ستاره به مثلث، از مزایای استفاده از تایمر می باشد.  تایمرها را به طور کلی می توان به دو دسته آنالوگ و دیجیتال تقسیم کرد که در هر کدام از این دسته ها تایمر می تواند نقش تأخیر در وصل و یا تأخیر در قطع را داشته باشد.