جعبه مینیاتوری تو کار

جعبه مینیاتوری توکار 4 عددی سارو

جعبه مینیاتوری توکار 4 عددی سارو

جعبه مینیاتوری توکار 6 عددی سارو

جعبه مینیاتوری توکار 6 عددی سارو

جعبه مینیاتوری توکار 24 عددی سارو

جعبه مینیاتوری توکار 24 عددی سارو

جعبه مینیاتوری توکار 6 عددی سارو

جعبه مینیاتوری توکار 6 عددی سارو

جعبه مینیاتوری توکار 12 عددی سارو

جعبه مینیاتوری توکار 12 عددی سارو

جعبه مینیاتوری توکار 8 عددی سارو

جعبه مینیاتوری توکار 8 عددی سارو

جعبه مینیاتوری در ساختمان های نسل جدید بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و به راحتی با استفاده از این قاب مینیاتوری با انتخاب تعداد فیوز مناسب، برق تمامی واحدهای ساختمان از آن تامین می شود و سر خط تمامی واحد ها از آن تامین می شود ، این ویژگی تاثیر بسزایی در حفظ زیبایی ظاهری  و  عدم آشفتگی و بهم ریختگی سیم ها دارد. این جعبه فیوز به صورت توکار نصب می شود.