فیوز

جعبه فیوز روکار ضد آب

جعبه فیوز روکار ضد آب

جعبه مینیاتوری تو کار

جعبه مینیاتوری تو کار

جعبه فیوز روکار تکفاز سارو

جعبه فیوز روکار تکفاز سارو

جعبه فیوز روکار سه فاز سارو

جعبه فیوز روکار سه فاز سارو

جعبه مینیاتوری توکار 4 عددی سارو

جعبه مینیاتوری توکار 4 عددی سارو

جعبه مینیاتوری توکار 6 عددی سارو

جعبه مینیاتوری توکار 6 عددی سارو

جعبه مینیاتوری توکار 24 عددی سارو

جعبه مینیاتوری توکار 24 عددی سارو

جعبه مینیاتوری توکار 6 عددی سارو

جعبه مینیاتوری توکار 6 عددی سارو

جعبه مینیاتوری توکار 12 عددی سارو

جعبه مینیاتوری توکار 12 عددی سارو

جعبه مینیاتوری توکار 8 عددی سارو

جعبه مینیاتوری توکار 8 عددی سارو

فیوز، یک قطعه الکتریکی است که برای محافظت از مدارهای الکتریکی به کار می رود و زمانی که مدار تحت جریان بار بالای غیر طبیعی قرار گیرد مدار را باز می کند تا به قطعات مدار و یا اشخاصی که با مدار در تماس هستند آسیب نرسد. دلیل اصلی استفاده از فیوز محافظت سیم ها از کوتاه شدگی مدار است. این قطعه در مصارف صنعتی و خانگی کاربرد دارد.