لامپ گازی

لامپ گازی مستقیم 250 وات پایه E27 پارس شهاب

لامپ گازی مستقیم 250 وات پایه E27 پارس شهاب

لامپ های گازی یا تخلیه گازی که در اصطلاح  تخلیه با گاز پرفشار هم نامیده می‌شوند نوعی از لامپ‌ها هستند که بر اثر گذر الکترون‌های پرانرژی از درون گاز تولید نور می‌کنند. به طور معمول این لامپ ها در جاهایی که نیاز به نور زیاد در فضای کم داریم مورد استفاده قرار می گیرند. این فضا ها شامل باشگاه‌های ورزشی، انبارها، سالن های سینما، استادیوم های فوتبال، فضاهای ورزشی آزاد، جاده ها، پارکینگ ها و مسیرهای عبوری است.