لامپ بخار جیوه

لامپ بخار جیوه 250 وات پایه E40 لامپ نور

لامپ بخار جیوه 250 وات پایه E40 لامپ نور

لامپ بخار جیوه مستقیم 160 وات پایه E27 نور

لامپ بخار جیوه مستقیم 160 وات پایه E27 نور

لامپ بخار جیوه 125 وات پایه E27 نور

لامپ بخار جیوه 125 وات پایه E27 نور

لامپ بخار جیوه از پرنورترین انواع لامپ های تخلیه گازی است و نور آن به رنگ سفید ( مهتابی) می باشد. این لامپ ساختمانی شبیه به لامپ بخار سدیم دارد با این تفاوت که در آن به جای سدیم از جیوه و به جای گاز نئون از آرگون استفاده شده است. این لامپ‌ ها در روشنایی معابر، اتوبان، جاده ها، نور پردازی اماکن ورزشی در چراغ‌ های موسوم به چراغ‌ های لاک‌پشتی مود استفاده قرار می گیرند.