لامپ متال هالید

لامپ متال هالید 70 وات پایه E27 لامپ نور

لامپ متال هالید 70 وات پایه E27 لامپ نور

لامپ متال هالید 70 وات پایه G8.5 اسرام

لامپ متال هالید 70 وات پایه G8.5 اسرام

لامپ متال هالید نوعی لامپ تخلیه در گاز است که ساختمانی مشابه لامپ بخار جیوه دارد، اما تفاوت اصلی آن در این است که در حباب داخلی این لامپ افزون بر جیوه، کمی هم نمک‌ های هالوژنی (متال‌هالید) استفاده می‌ شود. نمک‌ های مورد استفادهٔ معمول در این لامپ شامل یدور سدیم، یدور ایندیوم و یدور تالیوم می باشد. لامپ‌ های متال هالید در روشنایی میدان‌ های ورزشی، نورپردازی نمای ساختمان‌ های بزرگ و حتی روشنایی داخلی کاربرد دارند. طول عمر بالا، تنوع دمای رنگی نور، مصرف کم انرژی از مزایای این نوع لامپ می باشد.