لامپ بخار سدیم

لامپ بخار سدیم 110 وات پایه E27 لامپ نور

لامپ بخار سدیم 110 وات پایه E27 لامپ نور

لامپ بخار سدیم 150 وات پایه E27 و E40 لامپ نور

لامپ بخار سدیم 150 وات پایه E27 و E40 لامپ نور

لامپ بخار سدیم 210 وات پایه E40 لامپ نور

لامپ بخار سدیم 210 وات پایه E40 لامپ نور

لامپ بخار سدیم 400 وات پایه E40 لامپ نور

لامپ بخار سدیم 400 وات پایه E40 لامپ نور

لامپ بخار سدیم 50 وات پایه E27 لامپ نور

لامپ بخار سدیم 50 وات پایه E27 لامپ نور

لامپ بخار سدیم 50 وات پایه E27 لامپ نور

لامپ بخار سدیم 50 وات پایه E27 لامپ نور

لامپ بخار سدیم 250 وات پایه E40 لامپ نور

لامپ بخار سدیم 250 وات پایه E40 لامپ نور

لامپ بخار سدیم، یکی از انواع لامپ‌ های تخلیه در گاز است که ساختمانی شبیه به لامپ‌ های بخار جیوه دارد با این تفاوت که در آن به جای جیوه از سدیم و به جای گاز آرگون از نئون استفاده می‌ شود. این لامپ‌ ها می‌ توانند هم در فشار کم و هم در فشار زیاد عمل کنند و بر همین اساس به دو دستهٔ لامپ سدیم کم‌ فشار و لامپ سدیم پرفشار تقسیم می‌ شوند. لامپ های بخار سدیم برای روشنایی معابر شهری و بین شهری مه‌ آلود یا همراه با گرد و غبار و جاهایی که افراد به صورت بلند مدت تردد ندارند مناسب هستند.