فنر سیم کشی

فنر سیم کشی 20 متری

فنر سیم کشی 20 متری

فنر سیم کشی 15 متری

فنر سیم کشی 15 متری

فنر سیم کشی 6 متری

فنر سیم کشی 6 متری

فنر سیم کشی 10 متری

فنر سیم کشی 10 متری

فنر سیم کشی، جهت هدایت سیم های برق داخل لوله ها و انجام بهتر عمل وایرینگ مورد استفاده قرار می گیرد. انعطاف پذیری بالای فنر در عبور از زوایا و زانو ها، جلوگیری از آسیب دیدگی دست در کشش فنر، باز و جمع کردن راحت، وزن سبک در حمل و نقل، طول عمر بالا بواسطه عدم زنگ زدگی و خوردگی، عدم احتیاج به گریس و سایر روانکارها در هنگام استفاده، از مزایای فنر سیم کشی می باشد.