کابل آلومینیوم

کابل آلومینیوم رسانا کابل

کابل آلومینیوم رسانا کابل

كابل آلومينيوم افلاك الكتريك خراسان

كابل آلومينيوم افلاك الكتريك خراسان

کابلی که بجای مس از سیم و کابل آلومینیوم در تولید آن به کار رفته است کابل آلومینیومی می گویند . کابل آلومینیوم برای توزیع برق در ساختمان های مسکونی، خطوط انتقال نیرو، توزیع برق محلی و همچنین برای سیم کشی برق بعضی از هواپیماها استفاده می شود. سیم آلومینیوم به نسبت سیم های مسی مقاومت بیشتری دارند.