کابل شبکه

کابل شبکه با روکش پی وی سی سیمیا

کابل شبکه با روکش پی وی سی سیمیا

برای برقراری ارتباط در شبکه‌های کابلی و یا در هر شبکه دیگر ما نیازمند کابل شبکه هستیم. کابل LAN ارتباط بین دو یا چند کامپیوتر، سرور، روتر و … را فراهم می‌کند. در حقیقت کابل شبکه رابط بین این دستگاه‌ها و کامپیوترها می‌باشد که تنها اطلاعات را رد و بدل می‌کند. متداولترین نوع کابلهای چهار زوجی که در انتقال اطلاعات استفاده می گردد، کابل های بهم تابیده می باشند.