کابل کولری

کابل کولری اطلس

کابل کولری اطلس

کابل کولری به آن دسته از کابل های برقی می گویند که هادی آنها از جنس مس است و عایق آن PVC ولتاژ ورودی آن 300 تا 450 ولت است و دارای سطح مقطع 1.5 * 4 است که ضخامتی حدود 7 میلی متر دارد. به علت اینکه این کابل ها برای کولر استفاده می شود این کابل به نام های کابل کولر اسپیلت، کابل فرمان کولر گازی، کابل شیلد کولر گازی، کابل مناسب کولر آبی نیز شهرت دارد و همچنین برای کابل کشی کولر گازی مورد استفاده قرار می گیرد.