کابل کواکسیال

کابل آنتن کواکسیال مشهد

کابل آنتن کواکسیال مشهد

کابل آنتن کواکسیال سیمیا

کابل آنتن کواکسیال سیمیا

کابل آنتن کواکسیال اصفهان

کابل آنتن کواکسیال اصفهان

کابل کواکسیال نوعی کابل است که دارای یک هادی داخلی است که توسط یک لایه عایق احاطه شده و توسط یک محافظ رسانا محافظت شده است. بسیاری از آن ها نیز دارای یک ژاکت بیرونی عایق هستند. سیگنال الکتریکی نیز از طریق رسانای مرکزی جریان می یابد. کابل کواکسیال معمولاً توسط اپراتورهای شبکه ، شرکت های تلفنی و ارائه دهندگان اینترنت در سراسر جهان برای انتقال داده ، ویدئو و ارتباطات صوتی به مشتریان استفاده می شود. همچنین در داخل منازل بعنوان کابل آنتن مورد استفاده قرار گرفته است.