کابل هوایی

کابل هوایی 6 زوج سایز 0.6

کابل هوایی 6 زوج سایز 0.6

کابل هوایی 25 زوج سایز 0.6

کابل هوایی 25 زوج سایز 0.6

کابل هوایی 15 زوج سایز 0.6

کابل هوایی 15 زوج سایز 0.6

یکی از انواع کابل برق کابل هوایی است. کابل هوایی در محیط هایی خارج از فضاهای داخلی استفاده می شود. بعضی کابل های هوایی در خط انتقال هوایی مانند کابل هایی که روی دکل ها وتیر های برق قرار گرفته اند. عمده این کابل ها از جنس آلومینیوم هستند که یک نوار فولادی در آنها تعبیه شده است. کابل هایی برای دکل های برق استفاده می شود از نوع کابل هوایی فشار قوی است. کابل هوایی کاربرد فراوانی در خطوط تلفن و خطوط انتقال برق دارد.