کابل جوش مشهد

کابل جوش مشهد

کابل جوش وینر

کابل جوش وینر

کابلهای جوشکاری برای هدایت شدت جریان از ماشین به انبر های جوشکاری به کار میروند . این کابلها انعطاف پذیر هستند و از جنسهای مسی یا آلومینیومی ساخته شده اند که روی آنها لایه ای از عایق های پلاستیکی قرار دارد . کابل جوش به انعطاف و دوام آن شهرت دارد . بسیاری از کارهای جوشکاری دستی یا اتوماتیک نیازمند این است که کابل جوش بطور مداوم روی سطوح ناصاف و زبر کشیده شود .