کنتاکتور 80 آمپر هیمل

کنتاکتور 80 آمپر هیمل

کنتاکتور 18 آمپر ال اس

کنتاکتور 18 آمپر ال اس

کنتاکتور 12 آمپر ال اس

کنتاکتور 12 آمپر ال اس

کنتاکتور 400 آمپر هیوندای

کنتاکتور 400 آمپر هیوندای

کنتاکتور 65 آمپر هیوندای

کنتاکتور 65 آمپر هیوندای

کنتاکتور 265 آمپر چینت

کنتاکتور 265 آمپر چینت

کنتاکتور 32 آمپر هیوندای

کنتاکتور 32 آمپر هیوندای

کنتاکتور 100 آمپر هیوندای

کنتاکتور 100 آمپر هیوندای

کنتاکتور، یک کلید کنترل شونده (الکترو مغناطیسی) به صورت الکتریکی است که برای کلیدزنی یک مدار قدرت یا کنترل، مورد استفاده قرار می‌ گیرد. شباهت زیادی به رله دارد، با این تفاوت که کنتاکتور برای کاربردهای آمپر بالا به کار می‌رود. کنتاکتورها برای کنترل بارهای مختلف الکتریکی اعم از الکتروموتورها، بانکهای خازنی، مدارات روشنایی، گرمکن‌های الکتریکی و سایر تجهیزات الکتریکی استفاده می‌شوند. رفع خطای ناشی از راه اندازی مجدد ماشین(دستگاه) در مواقع خاموشی، امکان فرمان از چند محل به صورت اتوماتیک، داشتن حفاظت بیشتر، اقتصادی تر و ایمن تر، عمر بیشتر نسبت به کلید ساده از مزایای استفاده از کنتاکتور می باشد.