کلید زنگ ثابت الکتریک مدل پرشین

کلید زنگ ثابت الکتریک مدل پرشین

کلید زنگ دلند مدل آریا

کلید زنگ دلند مدل آریا

کلید زنگ دلند مدل آسا

کلید زنگ دلند مدل آسا

کلید زنگ ثابت الکتریک مدل پارت

کلید زنگ ثابت الکتریک مدل پارت

کلید زنگ ثابت الکتریک مدل پاور

کلید زنگ ثابت الکتریک مدل پاور

کلید زنگ ویرا الکتریک

کلید زنگ ویرا الکتریک

کلید زنگ ایران الکتریک

کلید زنگ ایران الکتریک

کلید زنگ روکار دلند مدل نسترن

کلید زنگ روکار دلند مدل نسترن

 یک از المان هایی که در برق‌ کشی ساختمان از آن استفاده می‌ کنند شاسی زنگ است که برای قطع و وصل کردن ایجاد صدا و زنگ از آن استفاده می‌ شود. این کلید ها با اجازه عبور دادن به جریان برق، یکسری مدار تولید صدا را فعال می کنند که در نتیجه صدای مورد نظر تولید می گردد. این شاسی از موارد پرکاربرد در تجهیزات صنعت برق است که در هر ساختمانی به آن نیاز است و فرقی نمی‌ کند که آن ساختمان مسکونی باشد یا اداری... در بسیاری از سازمان‌ ها یا شرکت‌ ها از این نوع شاسی‌ ها برای اتاق‌ های کنفرانس استفاده می‌ شود تا افرادی که قصد ورود به اتاق را دارند بتوانند از طریق شاسی زنگ، اعلام ورود نمایند.