پریز ارت دار

پریز برق ارت دار آسیا مدل پدیده

پریز برق ارت دار آسیا مدل پدیده

پریز برق ارت دار آسیا مدل استار

پریز برق ارت دار آسیا مدل استار

پریز برق ارت دار مهسان مدل تارا

پریز برق ارت دار مهسان مدل تارا

پریز برق ارت دار دلند مدل رایان

پریز برق ارت دار دلند مدل رایان

پریز برق ارت دار آسیا مدل پارسه

پریز برق ارت دار آسیا مدل پارسه

پریز برق ارت دار آسیا مدل سیلور

پریز برق ارت دار آسیا مدل سیلور

پریز برق ارت دار دلند مدل آریا

پریز برق ارت دار دلند مدل آریا

پریز برق ارت دار ثابت الکتریک مدل پاور

پریز برق ارت دار ثابت الکتریک مدل پاور

پریز برق ارت دار دلند مدل آسا

پریز برق ارت دار دلند مدل آسا

پریز برق ارت دار ویرا الکتریک

پریز برق ارت دار ویرا الکتریک

پریز برق ارت دار مهسان مدل آرین

پریز برق ارت دار مهسان مدل آرین

پریز برق ارت دار آسیا مدل آمیتیس

پریز برق ارت دار آسیا مدل آمیتیس

پریز ارت دار، مجهز به یک سیم ارت دار است که برای تخلیه بار الکتریکی به زمین متصل شده و این سیم با انتقال الکتریسیته ی ساکنی که در مدار تخلیه شده، مانع از برق گرفتگی افراد می شود. پریز ارت دار( اتصال مستقیم به زمین را ارت می گویند )، برای فراهم کردن ایمنی بیشتر و جلوگیری از برق گرفتگی ساخته شده است. در تمام ساختمان‌ ها و در مکان‌ های مرطوب مثل پارکینگ، حیاط، دستشویی، تراس، پشت بام، پاسیو و ... از پریز ارت دار استفاده  می شود.