کلید تبدیل

کلید تبدیل ثابت الکتریک مدل پارت

کلید تبدیل ثابت الکتریک مدل پارت

کلید تبدیل روکار دلند مدل نسترن

کلید تبدیل روکار دلند مدل نسترن

کلید تبدیل دلند مدل آسا

کلید تبدیل دلند مدل آسا

کلید تبدیل ویرا الکتریک

کلید تبدیل ویرا الکتریک

کلید تبدیل ترنسپرنت ایران الکتریک

کلید تبدیل ترنسپرنت ایران الکتریک

 یکی از مهم‌ ترین قطعاتی که در برق‌ کشی ساختمان از آن استفاده می‌ کنند کلید تبدیل است که برای روشن و خاموش کردن یک لامپ یا یک گروه لامپ از دو نقطه، مورد استفاده قرار می گیرد. این کلید سه کنتاکت دارد که یک کنتاکت آن مشترک و با یکی از دو کنتاکت دیگر در تماس است. معمولا برای راهروها، راه پله ها، اتاق های دو در و سالن های بزرگ که خروجی های مختلف دارند و نیز واحد های مسکونی استفاده می شود.