شاسی راه پله

کلید راه پله دلند مدل آسا

کلید راه پله دلند مدل آسا

کلید راه پله دلند مدل رایان

کلید راه پله دلند مدل رایان

کلید راه پله دلند مدل آریا

کلید راه پله دلند مدل آریا

کلید راه پله ثابت الکتریک مدل پاور

کلید راه پله ثابت الکتریک مدل پاور

کلید راه پله ثابت الکتریک مدل پویان

کلید راه پله ثابت الکتریک مدل پویان

کلید راه پله ثابت الکتریک مدل پانیذ

کلید راه پله ثابت الکتریک مدل پانیذ

کلید راه پله ایران الکتریک مدل برلیان

کلید راه پله ایران الکتریک مدل برلیان

کلید راه پله ثابت الکتریک مدل پارت

کلید راه پله ثابت الکتریک مدل پارت

کلید راه پله ثابت الکتریک مدل پرشین

کلید راه پله ثابت الکتریک مدل پرشین

شاسی راه پله، از جمله مدار هایی است که عموما در هر آپارتمان و ساختمانی برای قطع و وصل لامپ راهرو ها و پارکینگ ها استفاده می شود. این شاسی ها دارای قابلیت اتصال به تایمر هستند. عملکرد آن ها به این صورت است که وقتی کلید فشرده می شود، تمام لامپ های راه پله روشن می شوند و در صورتیکه از قبل برای آن زمان تعیین شده باشد به صورت خودکار بعد از مدتی لامپ ها خاموش می شوند. این کلید ها در منازل مسکونی و ادارات کاربرد دارند. جنس بدنه این کلید pc است.