کلید کولر

کلید کولر آبسال

کلید کولر آبسال

کلید کولر آسیا مدل پارسه

کلید کولر آسیا مدل پارسه

کلید کولر دلند مدل آسا

کلید کولر دلند مدل آسا

کلید کولر پارت برق مدل آذین

کلید کولر پارت برق مدل آذین

کلید کولر روکار ثابت الکتریک

کلید کولر روکار ثابت الکتریک

کلید کولر ثابت الکتریک مدل پاور

کلید کولر ثابت الکتریک مدل پاور

کلید کولر ویرا الکتریک

کلید کولر ویرا الکتریک

کلید کولر روکار دلند مدل نسترن

کلید کولر روکار دلند مدل نسترن

کلید کولر به مجموعه‌ ای از سه یا چهار کلید که بر روی یک قاب پلاستیکی نصب شده‌اند، گفته می‌ شود. از این کلید برای روشن و خاموش کردن پمپ آب، روشن و خاموش کردن موتور کولر و تغییر دور موتور استفاده می‌ شود. این کلید در نوع جدید خود علاوه بر قطع و وصل پمپ و موتور، فاز و نول مدار را به صورت همزمان قطع می‌ کند. این امکان باعث افزایش ایمنی مدار در مقابل برق گرفتگی‌ های ناشی از سرویس کولر و یا اتصال به بدنه آن می‌ شود.