کلید مینیاتوری

کلید مینیاتوری تک فاز فردان

کلید مینیاتوری تک فاز فردان

کلید مینیاتوری سه فاز فردان

کلید مینیاتوری سه فاز فردان

کلید مینیاتوری دو پل 40 آمپر هیوندا

کلید مینیاتوری دو پل 40 آمپر هیوندا

کلید مینیاتوری دو پل 20 آمپر هیوندا

کلید مینیاتوری دو پل 20 آمپر هیوندا

کلید مینیاتوری دو پل 25 آمپر هیوندا

کلید مینیاتوری دو پل 25 آمپر هیوندا

کلید مینیاتوری دو پل 50 آمپر هیوندا

کلید مینیاتوری دو پل 50 آمپر هیوندا

کلید مينياتوری دو پل 32 آمپر اشنایدر

کلید مينياتوری دو پل 32 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری دو پل 16 آمپر هیوندا

کلید مینیاتوری دو پل 16 آمپر هیوندا

کلید فیوز مینیاتوری تک فاز چینت

کلید فیوز مینیاتوری تک فاز چینت

کلید و پریز

کلید و پریز

کلید مینیاتوری، یک وسیله­ ی حفاظتی است که در تجهیزات و مدارات الکتریکی به کاربرده می­ شود تا در مواقعی که جریان بیشتر از حد مجاز از وسیله عبور می­ کند مدار قطع شود و سایر تجهیزات آسیبی نبینند. کلید های مینیاتوری از دو مکانیزم برای عملکرد خود استفاده می کنند. عملکرد بیتمالی برای حفاظت اضافه بار، عملکرد مغناطیسی برای حفاظت از اتصال کوتاه. کلید مینیاتوری، تجهیزات الکتریکی خانگی و صنعتی را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار ( عبور جریان غیر مجاز ) محافظت می کند.