کلید دو پل

کلید دو پل روکار دلند مدل نسترن

کلید دو پل روکار دلند مدل نسترن

کلید دو پل دلند مدل آسا

کلید دو پل دلند مدل آسا

کلید دو پل ایران الکتریک مدل برلیان

کلید دو پل ایران الکتریک مدل برلیان

کلید دو پل ترنسپرنت ایران الکتریک

کلید دو پل ترنسپرنت ایران الکتریک

کلید دو پل ویرا الکتریک

کلید دو پل ویرا الکتریک

کلید دو پل خیام الکتریک مدل آرامیس

کلید دو پل خیام الکتریک مدل آرامیس

کلید دو پل، وسیله ایی است که برای روشن و خاموش کردن جریان برق ۲ چراغ، از یک نقطه استفاده می‌ شود. این مدار در محل هایی که دو دسته لامپ در کنار هم وجود دارد به کار می رود، مانند اتاق های پذیرایی بزرگ که بیش از یک لامپ و یا لوستر دارند که باید در یک زمان یک دسته و زمان دیگر دسته دیگری از لامپ ها روشن شوند. با استفاده از کلید دو پل، در مصرف وسایلی مانند سیم، لوله و کلید صرفه جویی می‌ شود. کلید دو پل در حقیقت، مانند دو کلید یک پل است که در کنار هم قرار گرفته اند و هر پل آن می‌ تواند به صورت مستقل عمل کند.