کلید یک پل

کلید تک پل پارت برق مدل آذین

کلید تک پل پارت برق مدل آذین

کلید تک پل فضل الکتریک مدل الیزه

کلید تک پل فضل الکتریک مدل الیزه

کلید تک پل روکار پارت برق مدل ماهان

کلید تک پل روکار پارت برق مدل ماهان

کلید تک پل روکار دلند مدل نسترن

کلید تک پل روکار دلند مدل نسترن

کلید تک پل دلند مدل آسا

کلید تک پل دلند مدل آسا

کلید تک پل سوپیتا مدل باریک

کلید تک پل سوپیتا مدل باریک

کلید تک پل ایران الکتریک مدل ۲۰۰۸ ترنسپرنت

کلید تک پل ایران الکتریک مدل ۲۰۰۸ ترنسپرنت

کلید تک پل، وسیله ایی است که از آن برای قطع و وصل کردن یک مدار الکتریکی از یک نقطه استفاده می‌ شود. این کلید ها را در هر وسیله برقی می‌ توان مشاهده کرد، حتی در پنکه های سقفی نیز می توان کلید تک پل را استفاده کرد. جنس این کلید از پلاستیک است و  برای روشن و خاموش کردن لا مپ ها در اتاق های کوچک، انباری، حمام و آشپزخانه و توالت کاربرد دارد.