چند راهی برق و محافظ ولتاژ

محافظ ولتاژ نمودار کنترل مدل M128

محافظ ولتاژ نمودار کنترل مدل M128

چند راهی ارت دار 6 خانه پارت الکتریک مدل شهاب

چند راهی ارت دار 6 خانه پارت الکتریک مدل شهاب

محافظ ولتاژ نمودار کنترل مدل M126

محافظ ولتاژ نمودار کنترل مدل M126

چند راهی برق و محافظ ولتاژ، وسیله ایی است که از سوختن وسایل الکتریکی در زمان قطع و وصل شدن برق جلوگیری می کند. در اکثر منازل و شرکت ها به دلیل کم بودن تعداد پریز های برق و همچنین نوسانات زیاد برق شهری و برای پیشگیری از خرابی وسایلی مانند تلویزیون، یخچال و فریزر، مودم و… مورد استفاده قرار می گیرد.