روغن دان ۲۰۰ سی سی رونیکس

روغن دان ۲۰۰ سی سی رونیکس

روغن دان 500 سی سی رونیکس

روغن دان 500 سی سی رونیکس

روغن دان 300 سی سی سیموند

روغن دان 300 سی سی سیموند

روغن دان ۳۰۰ سی سی رونیکس

روغن دان ۳۰۰ سی سی رونیکس

روغن دان 300 سی سی سیلور

روغن دان 300 سی سی سیلور

روغن دان 200 سی سی سیلور

روغن دان 200 سی سی سیلور

روغندان، یک قوطی فلزی است که یک نازل دارد و در آن روغن های روانکار برای روغن کاری برخی ماشین‌ ها که معمولاً در خانه استفاده یا نگهداری می‌ شوند به کار می روند، مانند چرخ خیاطی، تفنگ، بخش متحرک اهرم‌ ها و لولاها و غیره. یک روغن دان دارای اشکال مختلف ظاهری می باشد. اما مدل های امروزی دارای دسته و نازل و شلنگ انعطاف پذیر هستند. بدنه آن ها ضد زنگ می باشد و به شیوه ای ساخته می شوند که مخزن، نشتی نداشته باشد. روغن دان مصارف خانگی و صنعتی دارد و برای روان کاری و روغن کاری انواع دستگاه ها و ماشین آلات کاربرد دارد.