لقمه آسانسور

لقمه آسانسور پیچ سرخود

لقمه آسانسور پیچ سرخود

لقمه آسانسور، قطعات فلزی هستند که ریل ها را به براکت متصل می کنند و مانع لرزش ریل می شوند. لقمه به دو دسته پرسی و قالبی تقسیم می شود. جنس آن از فولاد یا چدن می باشد. در عملیات نصب آسانسور جهت فیکس کردن ریلهای آسانسور به سازه فلزی (آهن آلات) چاه آسانسور از  لقمه ها استفاده می شود. استفاده از لقمه به این سبب است که در شرایط آب و هوایی مختلف، اجازه انبساط و انقباض به ریل ها داده شود و نشست ساختمان طی سالها در ریلها تنش ایجاد نکند.