پنل شستی کابین

پنل فرمان کابین آسانسور مدیا مدل BXG

پنل فرمان کابین آسانسور مدیا مدل BXG

پنل شاسی کابین آسانسور، وظیفه فرمان دهی آسانسور جهت حرکت کابین را با توجه به انتخاب موقعیت طبقه مورد نظر عهده دار است که در داخل کابین و همچنین در طبقات (کنار در طبقات) مورد استفاده قرار می گیرد. پنل شاسی کابین آسانسور شامل: دکمه تعداد طبقات، شاسی احضار یا یک صفحه کلید برای ثبت طبقه مقصد، کلید فن ،کلید خطر و کلید DO به همراه یک صفحه نمایشگر که جهت حرکت موقعیت کابین یا پیام هایی مانند داشتن اضافه بار را نشان بدهد، می باشد.