کابل تراول

کابل تراول نیمه مس میرزاخانی مدل DATEWILER

کابل تراول نیمه مس میرزاخانی مدل DATEWILER

کابل تراول مس میرزاخانی مدل DATEWILER

کابل تراول مس میرزاخانی مدل DATEWILER

کابل تراول تمام مس میرزاخانی مدل DATEWILER

کابل تراول تمام مس میرزاخانی مدل DATEWILER

تراول کابل نوعی کابل تخت است که ارتباط دهنده بین تابلوی فرمان آسانسور و کابین می باشد. همانطور که از نامش پیداست این کابل همواره در حال حرکت می باشد و از این رو باید از جنسی مرغوب و مستحکم و با انعطاف پذیری بالا ساخته شود. تروال کابل در واقع شامل چندین رشته سیم برق می باشد که ترمینال های تابلوی فرمان را به جعبه رویزیون روی کابین ارتباط می دهد . کابلی که از یک سو به تابلو فرمان و از طرف دیگر به زیر کابین متصل است و دایم با آسانسور به بالا و پایین رفته و وظیفه ارتباط بین کابین و مدار کنترل را دارد.