موتور گیربکس

موتور گیربکس 5.5 کیلو وات تک سرعته فیا مدل RH40Sa

موتور گیربکس 5.5 کیلو وات تک سرعته فیا مدل RH40Sa

موتور گیربکس 5.5 کیلو وات تک سرعته سیکور مدل WSR

موتور گیربکس 5.5 کیلو وات تک سرعته سیکور مدل WSR

موتور گیربکس، از ترکیب یک موتور الکتریکی و یک گیربکس ساخته می شود که در آن وظیفه ی گیربکس تغییر دور و گشتاور موتور برای رسیدن به دور و قدرت مورد نظر است. گیربکس قادر است قدرت چرخش را افزایش و سرعت آن را کاهش دهد. هر چه نرخ کاهش سرعت در گیربکس بیشتر شود، قدرت آن بالاتر خواهد رفت. این موتور در دو نوع پلاستیکی و فلزی موجود است.