وزنه تعادل

وزنه تعادل چدنی آسانسور

وزنه تعادل چدنی آسانسور

وزنه تعادل فلزی آسانسور

وزنه تعادل فلزی آسانسور

وزنه تعادل، ترکیبی از وزنه هاست که در آسانسورهای کششی و زنجیری برای متعادل کردن جرم کابین و وزن بار یا مسافر به کار می رود. جنس این وزنه از چدن، سرب و یا بتن است و روکش آن از پلاستیک یا فلز ساخته می شود. حفظ تعادل توسط این وزنه در آسانسور باعث می شود تا مسافرین در کابین آسانسور هیچ گونه لرزشی را احساس نکرده و در امنیت کامل مسیر خود را در ساختمان طی کنند. انتخاب محل وزنه تعادل به شرایط چاه بستگی دارد. در صورتی که چاه عمق زیادی داشته باشد، وزنه تعادل در پشت کابین نصب می شود و در مواردی که چاه دارای دهنه زیاد باشد، وزنه تعادل در کنار کابین تعبیه می گردد.