اینورتر و دستگاه جوش

دستگاه جوش ۲۰۰ آمپر آروا مدل ۲۱۶۰

دستگاه جوش ۲۰۰ آمپر آروا مدل ۲۱۶۰

دستگاه جوش ۱۶۰ آمپر نک مدل SW۱۶۰

دستگاه جوش ۱۶۰ آمپر نک مدل SW۱۶۰

دستگاه جوش ۱۸۰ آمپر اکتیو مدل AC-۴۸۱۸۰

دستگاه جوش ۱۸۰ آمپر اکتیو مدل AC-۴۸۱۸۰

دستگاه جوش 200 آمپر جاب مدل MCT-200

دستگاه جوش 200 آمپر جاب مدل MCT-200

دستگاه جوش ۲۰۰ آمپر صبا مدل ۲۰۰۱-TURBO

دستگاه جوش ۲۰۰ آمپر صبا مدل ۲۰۰۱-TURBO

دستگاه جوش ۱۸۰ آمپر اکتیو مدل AC-۴۲۱۸۰

دستگاه جوش ۱۸۰ آمپر اکتیو مدل AC-۴۲۱۸۰

دستگاه جوش ۲۰۰ آمپر رونیکس مدل RH-۴۶۰۴

دستگاه جوش ۲۰۰ آمپر رونیکس مدل RH-۴۶۰۴

دستگاه جوش ۲۰۰ آمپر آروا مدل ۲۱۱۳

دستگاه جوش ۲۰۰ آمپر آروا مدل ۲۱۱۳

دستگاه جوش 500 آمپر ادون مدل ARC 500S

دستگاه جوش 500 آمپر ادون مدل ARC 500S

دستگاه جوش 285 آمپر ادون مدل lv-285

دستگاه جوش 285 آمپر ادون مدل lv-285

دستگاه جوش ۲۰۰ آمپر جوشا مدل Mini EL۲۰۳

دستگاه جوش ۲۰۰ آمپر جوشا مدل Mini EL۲۰۳

دستگاه جوش 160 آمپر توسن مدل 1416I

دستگاه جوش 160 آمپر توسن مدل 1416I

دستگاه جوش ۲۵۰ آمپر آروا مدل ۲۱۱۵

دستگاه جوش ۲۵۰ آمپر آروا مدل ۲۱۱۵

دستگاه جوش 200 آمپر دی سی ای مدل ARC200H

دستگاه جوش 200 آمپر دی سی ای مدل ARC200H

دستگاه جوش 250 آمپر دی سی ای مدل MMA250

دستگاه جوش 250 آمپر دی سی ای مدل MMA250

دستگاه جوش 200 آمپر دی سی ای مدل MMA200

دستگاه جوش 200 آمپر دی سی ای مدل MMA200

دستگاه جوش 200 آمپر ان ای سی مدل MMA200

دستگاه جوش 200 آمپر ان ای سی مدل MMA200

دستگاه جوش ۴۰۰ آمپر ادون مدل tb-۴۰۰

دستگاه جوش ۴۰۰ آمپر ادون مدل tb-۴۰۰

دستگاه جوش (اینورتر جوشکاری) ۲۵۰ آمپر صبا مدل R-INV-۲۵۰CELL

دستگاه جوش (اینورتر جوشکاری) ۲۵۰ آمپر صبا مدل R-INV-۲۵۰CELL

دستگاه جوش 200 آمپر ان ای سی مدل MINI200

دستگاه جوش 200 آمپر ان ای سی مدل MINI200

دستگاه جوش ۱۶۰ آمپر توسن مدل ۱۴۱۶I

دستگاه جوش ۱۶۰ آمپر توسن مدل ۱۴۱۶I

دستگاه جوش ۱۸۰ آمپر آروا مدل ۲۱۱۴

دستگاه جوش ۱۸۰ آمپر آروا مدل ۲۱۱۴

دستگاه جوش ۳۱۵ آمپر آروا مدل ۲۱۱۹

دستگاه جوش ۳۱۵ آمپر آروا مدل ۲۱۱۹

دستگاه جوش 200 آمپر ان ای سی مدل PROARC205

دستگاه جوش 200 آمپر ان ای سی مدل PROARC205

دستگاه جوش 315 آمپر آروا مدل 2162

دستگاه جوش 315 آمپر آروا مدل 2162

دستگاه جوش ۲۰۰ آمپر ادون مدل LV420

دستگاه جوش ۲۰۰ آمپر ادون مدل LV420

اینورتر نوعی کنترل کننده ی دور موتور است که جریان مستقیم را به متناوب تبدیل می کند و از نظر ورودی دارای دو نوع سه فاز و تک فاز می باشد. قابلیت تغییر سرعت و افزایش موتور، کاهش استهلاک و افزایش مقاومت و طول عمر دستگاه، حفاظت از موتور، جلوگیری از افزایش دما و گرم شدن موتور، قابلیت کنترل از راه دور از مزایای استفاده از اینورتر می باشد. در وسایلی مانند سیستم های گرمایش و سرمایش، بالابر ها و آسانسورها ، کامپیوترها، وسایل نقلیه و… مورد استفاده قرار می گیرد.